Space Live
רשת מכוני כושר

הלקוח:

ביטמוב

קישור לאתר:

סוג הפרוייקט:

הקמת אתר מיניסייט בפלטפורמת WordPress כולל הטמעת אזור אישי ואינטגרציה למערכת הרשמה חיצונית באמצעות api.